És millor prevenir que curar

spiral-clock-face

Una de les majors fortaleses de la medicina tradicional oriental resideix en la seva profunda capacitat per connectar els símptomes presents amb les experiències passades i el benestar futur. El centre d’aquesta pràctica és l’enfocament profund en la comprensió de la constitució física única d’un pacient. Aquests coneixements inestimables no només donen forma als enfocaments de tractament individualitzats, sinó que també guien els consells proporcionats sobre les opcions d’estil de vida. Prenguem, per exemple, la fascinant interacció dels trets facials que ofereix una finestra a la pròpia constitució.

Per exemple, una persona amb llavis delicats, ulls petits i una pell justa pot estar predisposada a una sèrie de problemes de salut, com ara problemes digestius, al·lèrgies, reptes ginecològics, extremitats fredes i fluctuacions en els nivells d’energia. A més, la seva susceptibilitat a lesions freqüents relacionades amb l’esport es pot atribuir a la seva tendència innata a sobreesforçar-se.

És important reconèixer que no podem alterar fonamentalment la constitució física d’una persona. No obstant això, podem oferir una guia inestimable sobre com les persones poden gestionar eficaçment la seva salut dins dels límits de la seva constitució única. En aquest àmbit, no existeix una constitució intrínsecament “dolenta”, ja que el que pot ser perjudicial per a un individu podria ser una font de vitalitat per a un altre. L’enfocament de la medicina tradicional oriental se centra a abordar les debilitats subjacents, reforçar les deficiències i cultivar la resiliència, capacitant així les persones per afrontar els reptes de la vida.

Els pacients que han adornat la nostra clínica amb la seva presència sovint informen no només d’una millora de la salut general, sinó també d’una millora de les relacions i una major harmonia familiar. Una comprensió profunda de la pròpia constitució es converteix en una brúixola, permetent a les persones fer ajustos informats de l’estil de vida quan senten que la salut malalta s’arrossega. Cada petita alteració es converteix en un pas proactiu cap al benestar, una mesura preventiva en la narrativa contínua de la pròpia salut.

En definitiva, l’elecció de visitar la nostra clínica o emprendre un viatge cap a un estil de vida més saludable és personal. No obstant això, és vital reconèixer que fins i tot els avenços més petits en la direcció correcta, quan es prenen constantment al llarg del temps, produeixen notables beneficis per a la salut. Per contra, una sèrie de petits passos erronis poden conduir a una mala salut i opcions de vida adverses. En l’àmbit de la medicina tradicional oriental, aquestes pràctiques positives de salut i vida s’encapsulen en el concepte de “養 生” (Yousei en japonès), que significa “Alimentar la vida”. Aquestes pràctiques abasten un ampli espectre, incloent tai-txi, Qi Gong, acupuntura, moxibustió i fórmules herbàries xineses clàssiques, tots treballant junts per harmonitzar i enfortir l’intricat tapís del benestar.

Estic molt agraït a Steven que em va ajudar en diferents etapes amb grans problemes de salut. Però el màxim que he tret de la seva pràctica com a acupuntura és que he entès que també és una medicina preventiva meravellosa. Avui visito Steven per rebre tractament regularment un cop cada 6 setmanes i he decidit no invertir en assegurances privades. La meva salut mai ha estat millor. Gràcies, Steven, molt

Leave a comment