Moxibustió

La moxibustió implica la crema directa de l’herba moxa (艾) sobre o prop de la pell. En la medicina oriental, abracem el concepte de Yin i Yang, que representa la interacció i relació de forces oposades. Depenent de la preparació i aplicació de moxa, es pot utilitzar per augmentar l’energia Yin o Yang dins del cos. Per exemple, a causa de la seva calor inherent (Yang), la moxibustió pot millorar l’efecte de refredament posterior (Yin), similar a com la suor refreda el cos. Aquest enfocament pot ser beneficiós per a condicions que impliquen inflamació general, febre i tensió. Mitjançant l’aplicació de calor a zones inflamades o tenses, la moxibustió estimula els mecanismes naturals de defensa de l’organisme, donant lloc a una reducció o estabilització de la inflamació i la tensió.
La moxa és particularment avantatjosa per a persones amb inflamació sistèmica crònica de baix grau o sistemes immunitaris compromesos. També pot oferir un alleujament significatiu de la inflamació dolorosa causada per lesions esportives o cirurgia postoperatòria. A més, la moxibustió té un efecte sistèmic sobre el cos enfortint i vigoritzant el sistema immunitari, el que condueix a un benestar general millorat.